Atam İzindeyiz

Ahir Zamana İşaret Eden Ayetler Hakkında Adnan Oktar'ın Açıklamaları (14 Kasım 2012 tarihli sohbetten)

Sayın Adnan Oktar'ın 14 Kasım 2012 tarihli sohbetinden Ebcedi Ahirzamana İşaret Eden Ayetlerin Tefsiri ile ilgili açıklamalar.

ADNAN OKTAR: Allah Allah, ayete bak; Fetih Suresi, 10; şeytandan Allah’a sığınırım; “Şüphesiz” diyor Allah, “sana biat edenler,” bağlananlar, Hz. Mehdi (a.s)’a biat edeceğiz, inşaAllah. Resulullah (s.a.v)’e biat edilmişti, Hz. Mehdi (a.s)’a da biat edeceğiz. “Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir.” 2025. Bir tane tarihi var, 2025 tarihini veriyor. Bu mucizedir. Ahir zamanla ilgili, hakimiyetle ilgili bütün ayetler tek tarih etrafında toplanıyor, maşaAllah.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. şeytandan Allah’a sığınırım. Fetih Suresi, 1; “Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik.” 1913 Çanakkale zaferinin yakın tarihini veriyor, maşaAllah. Sel gibi kanı aktı aslanlarımızın, koçyiğitlerimizin, efelerimizin Çanakkale’de. “Çanakkale geçilmez” dediler. Fetih Suresi’nin birinci ayeti bir tane tarih veriyor; 1913’ü veriyor. Çanakkale Zaferi’nin. 1913-1915 yaklaşık o tarihleri veriyor. Oyunlar o devirde başladı, 1913’lerde başladı. 1915’te de Çanakkale oldu, inşaAllah.

 “Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin.” Bu dünya hakimiyetidir. Bir tane tarih veriyor; 1979. Bu mucizeleri niçin saklıyorlar? Ahir zaman hadislerini saklıyorlar, bu ebcedleri saklıyorlar; bu çok şaşırtıcı. 73 değil, 60 da değil, 59 da değil, 3918 de değil, kaç? 1979. Dünya hakimiyetine bakan bir ayet. Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkış tarihini veriyor Fetih Suresi.

MaşaAllah; “Gerçekten Allah'ın va'di haktır.” (Casiye Suresi, 32) Allah bir şeye vadettiyse mutlaka yapar. Ebcedi 2031 tarihini veriyor. MaşaAllah. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Bu (Kur'an), insanlar için basiret (nuruyla Allah'a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir.” “Mehdilik görevi yapar Kuran” diyor Cenab-ı Allah. Hz. Mehdi (a.s) da Kuran’la İslam’ı hakim ediyor, inşaAllah.

Diyor ki Cenab-ı Allah Duhan Suresi, 59. ayette; “Öyleyse sen gözleyip-bekle;” Peygamberimiz (sav)’e söylüyor Allah, hakimiyeti. “Elbette onlar da gözleyip-bekliyorlar.” Ama yurdun sonu kimin olacak? Allah onu açıkça söylüyor; “Müminlerindir” diyor, inşaAllah.

Duhan Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; “Ha, Mim.” Kim bilir ne anlama geliyor. “Apaçık Kitab'a andolsun.” Yani kapalı değil. “Anlaşılır, sarih olan Kuran’a andolsun.” “Gerçekten Biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten Biz uyaranlarız.” Kuran için söylüyor Cenab-ı Allah. Kadir Gecesi’nde. Peki, ikinci işareti ne? Kimi indiriyor Cenab-ı Allah? Hz. İsa Mesih (a.s), Seyyidina İsa Mesih (a.s), inşaAllah. “Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır. Katımız'dan bir emir ile; doğrusu Biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.” Şimdi ayetin devamına baktık mı anlam sarahat kazanıyor. Ne diyor Cenab-ı Allah? “Katımız’dan bir emirle,” “Ben talimat veriyorum” diyor Cenab-ı Allah, “emrediyorum.” “Doğrusu Biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.” Hz. İsa Mesih (a.s)’ı, Allah emriyle gönderiyor, inşaAllah. Peygamberimiz (s.a.v)’e bakmakla beraber, Hz. İsa Mesih (a.s)’a açıkça işaret ediyor. “Öyleyse sen, göğün açık bir duman getireceği günü gözle; (Bu duman) insanları sarıp-kuşatır. İşte bu, acı bir azaptır. "Rabbimiz, azabı üstümüzden açıp-gider; çünkü biz (artık) iman edicileriz." Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir elçi gelmişti.” Bir Mehdi. “Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir."” Peygamberimiz (s.a.v)’e bunu söylüyorlardı, Hz. Mehdi (a.s) için de bunu söyleyeceklerdir. “CIA ajanıdır,” “masonların adamıdır,” işte, “siyonistlerin adamıdır,” ona benzer. “Öğretilmiş ve yönlendirilmiş” diyecekler ve deli olduğunu iddia edecekler. Akıl hastası diyecekler. “Biz sizden bu azabı biraz açıp-gidereceğiz; (ama yine) dönecek olanlarsınız siz. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette Biz intikam alacağız” diyor Allah. Kıyamete işaret ediyor Cenab-ı Allah. Duhan; ekonomik kriz için de kullanılan bir kelime bu. Zaten burada da diyor: “Duman veya kıtlık (ekonomik kriz), açlık ya da savaş, şiddet, sıkıntı; bu anlamda kullanılır” diyor. Anarşi, terör, açlık ve ekonomik krizin tamamına müteveccih bir kelime ‘duhan’ kelimesi. Ahir zamanda bu şu an yaşanıyor. Hem ekonomik kriz var, hem ızdıraplar var, hem savaşlar var, hem şiddet var, hem terör var. Müthiş bir bunaltı bütün dünyayı sarmış durumda; bir duhan. Psikolojik bunalım. Bu anlama geliyor. Klasik duman anlamında değil. Buradaki açıklama o şekilde. Tabii doğrusunu Allah bilir. Klasik duman anlamında da kullanılır ama Arapça’daki kullanım şekli… Kelimenin asıl anlamı; “duman veya kıtlık, açlık, savaş, şiddet, sıkıntı gibi olaylarır içeren bir kelimedir” diyor tefsirinde. Zaten ayetin geliş şeklinden anlaşılıyor.

Bir evvelinde, Zuhruf Suresi’nde; “Şüphesiz o,” Hz. İsa Mesih (a.s), “kıyamet-saati için bir alamettir.” Hani Hz. İsa Mesih (a.s) ile ilgili alamet, delil yoktu? Ne diyor Allah? “Şüphesiz o,” bir tek Hz. İsa Mesih (a.s) için söylüyor Allah bunu; Seyyidina İsa Mesih (a.s), İbni Meryem. “Şüphesiz o (Hz. İsa Mesih (a.s)), kıyamet-saati için bir alamettir.” Yani o geldim mi kıyamet an meselesi. “Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın.” Zaten ebcedi de 2026 tarihini veriyor. Dün de söylemiştim; 2026. “Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. Dosdoğru yol budur.” “Şeytan,” deccal, “sakın sizi (Allah'ın yolundan) alıkoymasın.” Darwinizm, materyalizm, ateizm. Gerçekten o, sizin için açıkça bir düşmandır.” Şeytan. Tabii ki insan Darwinist, materyalist olurken deccale uyuyorum diye uymuyorlar ama bilmeden uymuş oluyorlar. Deccalin özelliği de çaktırmadan kendini uydurmasıdır. “İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim."” Geldiğinde bunu söyleyecek, zahir olduğunda, inşaAllah. Hikmet ne? Kuran. “Ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de.” Çünkü ihtilafa düşmüşler, ne diyorlar? “Hz. İsa Mesih (a.s) Allah’tır.” Veyahut “teslis vardır,” “çeşitli mezhepler vardır.” Hz. İsa Mesih (a.s) hepsini reddedecek. “Allah birdir” diyecek, “öyle bir şey yok, İncil’in aslı da budur” diyecek. “Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur." Sonra, içlerinden birtakım fırkalar ihtilafa düştü.” “Mezheplere ayrıldılar” diyor Allah. “Artık, acı bir günün azabından vay o zulmetmiş olanlara. Onlar, hiç şuurunda değilken kendilerine apansız geliverecek olan kıyamet-saatinden başkasını mı gözlüyorlar?” Ahir zamanla ilgili olduğunu buradan anlıyoruz. Kıyamete geçiyorsa olay, direkt ahir zamanla ilgili, inşaAllah. “Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız.” (Zuhruf Suresi, 68) İslam dünyaya hakim olduğunda insanlarda korku olacak mı? Olmayacak. Ekonomik darlık olmayacak, terör olmayacak, anarşi olmayacak, ağlamayacaksınız, üzülmeyeceksiniz, mahsun olmayacaksınız. Ebcedi 2023 tarihini veriyor. Devletin açıkladığı tarih. Hükümetin açıkladığı tarihi veriyor; 2023.

Zuhruf Suresi, 29 şeytandan Allah’a sığınırım; “Hayır; Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve açıklayan bir elçi gelinceye kadar yararlandırdım.” Ebcedi 2015 tarihini veriyor. Peygamberimiz (s.a.v)’e bakmakla beraber, alenen Hz. Mehdi (a.s)’a bakıyor. Ebcedi zaten bir tane tarih veriyor; 2015. “Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir büyüdür."” Büyücü diyorlar. “Doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız.” Küfür içindeyiz. “Kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir büyüdür."” Peygamberimiz (s.a.v) gelince onu büyücülükle suçluyorlar. “Doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız.” “Reddediyoruz, inkar ediyoruz, münkiriz” diyorlar. Ebcedi 1990. Demek ki Mehdiyet’e 1990’larda şiddetli bir saldırı olacak. Yani deli olduğunu iddia edecekler, büyücü olduğunu iddia edecekler. Basında, radyolarda, televizyonlarda öyle bir şey olmuş olabilir o tarihte. Ayetin işareti bir tane çünkü; 1990. Başka tarih vermiyor.

2012-11-30 07:21:41

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top